Valpar år 2020

Snart 7 veckor gamla på bilderna

Simson
SalomoSaturnus

Shivini
Sippora

Sorella

6 veckor
Middagslur 5 veckor gamla

4 veckor gamla


3 veckor gamla

Tikarna


Hanarna


1 vecka gamla


2 dagar gamla

Orenda och Conrad

Nedkomst  20 05 04

Lab Marrone´s Divine Orenda

HD B  ED ua  ögonlyst ua 

Heridiärt fri från PRA.

Utställning Exellent


Brinkdal Conrad

HD AA  ED ua  ögonlyst ua 

Polsk, Dansk, Tysk, Svensk, Finsk, Nordisk Champion

Internationel och Show Champion

Junior Winner

Svensk viltspårchampion

Godkänt bruksprov

Testad fri: HNPK, CNM, EIC, SD2